Citáty o knihách

„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“

 foto
John Ruskin 1819–1900
21   21
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“

 foto
Jan Amos Komenský 1592–1670
19   48
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

 foto
Mark Twain 1835–1910
48   127
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

 foto
Viktor Emil Frankl 1905–1997
8   7
„Jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku. Budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť.“


„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“

„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“

 foto
Jan Patočka 1907–1977
2   8
„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

 foto
Jan Amos Komenský 1592–1670
19   48
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“

„Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.“

 foto
Friedrich Nietzsche 1844–1900
78   47
„Knihy sú nádobami ducha.“

„Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.(Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)“

„Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.“

„Najprv si knihu kúpiš, potom si ju prečítaš. Koľko spisovateľov by zomrelo hladom, keby tomu bolo naopak.“

Písali citáty o knihách

 foto

Mark Twain

30. november 1835 – 21. apríl 1910
48   127

Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens, bol americký spisovateľ, satirik a humorista. Preslávil sa najmä knihami Dobrodružstvá Toma ...